Torna indietro

CAPPIDDAZZU PAGA TUTTU

CAPPIDDAZZU PAGA TUTTU
Ebook
con Adobe DRM
Editore:
Niccia
Pubblicato:
07/06/2020
EAN-13
1230003957608

Descrizione

Tidda

(allibita, tremante, col pianto alla gola). - Cucinu... e pirchì... pirchì aviti aspittatu tantu a parrarimi accussì?

D. Nzulu

(subito, riprendendosi, sconvolto, affannato, con una mano sul cuore, quasi temendo che gli voglia scoppiare, ansimando) - No... no... chi sta' capennu?... Pi mia? Iu un mortu sugnu ora... un mortu ca parra. Ma li morti abbriviscinu! E pi tia stava pinsannu!

Tidda

Ma comu? cucinu... pi mia? iu non vi capisciu! C'haiu fattu?

D. Nzulu

Ti cunzumasti... cu 'stu fidanzamentu... ti cunzumasti, e guastasti 'n'autra vota tuttu chiddu ca iu vulia fari pi tia! E stai dannu saziu a ddà vecchia vilinusa!

Tidda

Iu? Pirchì? Pi 'ssu fidanzamentu diciti? Ma iu 'nu statu, cucinu, iva circannu oramai, pi non moriri sula 'nta 'n'agnuni! L'avissi fattu cu D. Gasparinu Solima c'avi tant'anni ca mi veni d'appressu, si non avissi statu chinu di gilusii e di faiddi, ca vui 'u canusciti...